Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

איך מחליפים עורך דין

איך מחליפים עורך דין

איך מחליפים משרד עורכי דין

 מבלי לפגוע בניהול התיק

 
 
במקרים רבים משרדנו מקבל פניות מנפגעים, המיוצגים כבר על ידי משרד עורכי דין, אשר אינם מרוצים מסיבה זו או אחרת מן הייצוג המשפטי שניתן להם ומעוניינים להעביר את הטיפול בתיקם למשרדנו. במאמר זה נסביר אילו שיקולים חשוב לקחת בחשבון לפני שמחליטים להעביר את התיק מטיפול של משרד עורכי דין אחד לטיפול של משרד עורכי דין אחר.
 
ישנם מספר שיקולים שחייבים לקחת בחשבון כאשר מחליטים על העברת תיק המטופל במשרד עורכי דין אחד, למשרד עורכי דין אחר. נושאים כגון כדאיות כלכלית, השלב בו מצוי הטיפול המשפטי בתיק וכד' חייבים להוות שיקול מכריע לפני קבלת החלטה סופית בנושא.
 
בדרך כלל, כאשר עורך דין מקבל על עצמו את הטיפול בתיק, נחתם בינו ובין הלקוח הסכם, בו מפורטים תנאי ההתקשרות ביניהם, לרבות גובה שכר טרחת עורך הדין והתחייבויותיהם הכלליות והספציפיות של שני הצדדים. לכן, כאשר הצדדים מחליטים לסיים את ההתקשרות ביניהם, ואין זה משנה אם הלקוח מפטר את עורך הדין או עורך הדין מתפטר בעצמו מן הטיפול בתיק, מחויבים הצדדים לפעול בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות ביניהם.
 
אחד מן הנושאים אשר כמעט תמיד עומדים במרכז הסכם ההתקשרות הינו גובה שכר טרחת עורך הדין ואופן תשלומו. בתחום הנזיקין (תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית וכד'), שכר טרחת עורכי דין נקבע בדרך כלל באחוזים מן הסכום המתקבל בסיום הטיפול, כאשר הלקוח מקבל את הפיצוי המגיע לו מן המזיק. אולם, במקרים שכאלה, כאשר מסתיימת ההתקשרות בין עורך הדין והלקוח לפני שהטיפול בתיק הגיע לסופו ובטרם התקבל הפיצוי המיוחל, על הצדדים למצוא דרך לכמת את שווי עבודת עורך הדין ולהעריכה בכסף. לרוב במקרים שכאלה נהוג לכמת את שווי העבודה לפי מספר השעות שהושקעו בטיפול המשפטי בתיק ו/או לפי סכום גלובאלי, הלוקח בחשבון את כל העבודה שנעשתה כבר על ידי עורך הדין הנעזב.
 
מאחר ובכל מקרה של סיום התקשרות עם משרד עורכי דין אחד ומעבר לטיפול משרד עורכי דין אחר, יידרש הלקוח לשלם שכר טרחה פעמיים (פעם אחת לעורך הדין הנעזב ופעם שנייה לעורך הדין החדש), הרי שייתכן מצב בו הלקוח משלם בסופו של דבר שכר טרחה גבוה בהרבה ממה שתכנן בתחילה ויש לקחת זאת בחשבון. במקרים מסוימים (במיוחד בתיקים קטנים יחסית), לא יהיה זה משתלם מבחינה כלכלית עבור הלקוח, לשלם שכר טרחת עורך דין גבוה במיוחד ולעיתים כפול, לשני עורכי דין כשבפועל קיבל יצוג משפטי רק מעורך דין אחד בכל שלב של ניהול התיק.
 
שיקול נוסף שיש לקחת בחשבון לפני שבוחרים לעזוב משרד עורכי דין, הינו השלב שבו מצוי התיק. ככל שמדובר בשלב מתקדם יותר של ניהול התיק, כך יהיה זה קשה יותר לעורך דין חדש להיכנס ולהמשיך את עבודתו של עורך הדין הנעזב. הסיבה לכך היא שלא תמיד יוכל עורך הדין החדש לתקן טעויות שנעשו על ידי עורך הדין הקודם, בשלבים המוקדמים של ניהול התיק, ולא תמיד עורך הדין החדש יהיה בדעה אחת עם עורך הדין הנעזב, לגבי אופן ניהול התיק, הצגת הראיות, איסוף העדויות, ניסוח המסמכים כתבי הטענות וכד'. לכן, אם הלקוח חש כי עשה טעות כאשר פנה לעורך דין מסוים, עדיף שיעביר את התיק לטיפולו של עורך דין אחר בשלב מוקדם ככל שניתן לפני שיהיה זה מאוחר מידיי.
 
לסיכום, לפני שבוחרים אם לעזוב עורך דין המטפל בתיק או לאו, חשוב לקחת בחשבון את השיקול הכלכלי, הנוגע לתשלום שכר טרחתו של עורך הדין הנעזב מחד, ושכר טרחתו של עורך הדין החדש מאידך. בתחום הנזיקין, כאשר מדובר בתיקים בהם הפיצוי הצפוי אמור להיות גבוה, השיקול הכלכלי הופך לפחות קריטי, שכן כמעט בכל מקרה עדיף יהיה ללקוח לספוג את התשלום הנוסף של שכר טרחת עורך הדין, בתמורה לקבלת יצוג משפטי איכותי באמת. לעומת זאת, במקרים בהם הפיצוי הצפוי להיות משולם לנפגע נמוך, השיקול הכלכלי הוא קריטי במיוחד וברוב המקרים מהווה, למרבה האירוניה, סיבה דווקא להישאר עם עורך הדין הקיים ולא להעביר מידיו את התיק, למרות אי שביעות הרצון מאופן טיפולו בתיק. כמו כן, חשוב לזכור כי לא תמיד ניתן יהיה מבחינה פרקטית להעביר את התיק מעורך דין אחד לשני לאור השלב שבו מצוי התיק וככל שמדובר בשלב מתקדם יותר, כך יהיה זה קשה יותר.
 
 
מצוי/ה לפני הליך משפטי? זקוק/ה לקבלת יעוץ משפטי?
פנה/י אלינו - פגישה ראשונה במשרד עורכי דין בכר הינה ללא תשלום!
 

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.