Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

גמלת סיעוד ביטוח לאומי

גמלת סיעוד ביטוח לאומי

גמלת סיעוד ביטוח הלאומי

 
כחלק מהמגוון הרחב של הגמלאות והקצבאות הניתנות על-ידי ביטוח לאומי, קיימת גמלת סיעוד אשר מוענקת למי שעבר את גיל הפרישה, וזקוק לעזרה שוטפת בחיי היום יום. גמלה זו, בניגוד לרב הגמלאות, אינה ניתנת בכסף ישירות לחשבון המבוטח, כי אם מועברת ישירות לחברת כוח האדם אשר מספקת את המטפל/ת למבוטח. גמלת סיעוד יכולה להיות זמנית או לצמיתות.
 
על מנת לקבל גמלת סיעוד, יש לעמוד בכמה תנאים:
 
1.      המבוטח הינו תושב ישראל אשר הגיע לגיל הפרישה.
 
2.      המבוטח גר בביתו ולא במוסד כלשהו, לרבות בית חולים או בית אבות.
 
3.      המבוטח זקוק לעזרה שוטפת בביצוע פעולות כגון הליכה, קימה ושכיבה, הלבשה, אכילה ושתיה ושליטה על הסוגרים ו/או הינו זקוק להשגחה תמידית בשל חשש שיפגע בעצמו או בסביבתו, במידה ויוותר בלא השגחה.
 
4.      "מבחן ההכנסות" – המוסד לביטוח לאומי בודק את הכנסותיו של המבוטח ובהתאם להן קובע האם הינו זכאי לקבלת גמלה מלאה, מחצית גמלה או אינו זכאי כלל לקבלת גמלה.
 
5.      המבוטח אינו מקבלת קצבת נכות מעבודה או נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי, או קצבה לטיפול אישי והשגחה ממשרד האוצר.
 
לאחר שמוגשת התביעה לקבלת גמלת סיעוד במוסד לביטוח לאומי, ולאחר שיימצא כי המבוטח עונה על התנאים אשר פורטו לעיל, יצטרך המבוטח להיבדק על-ידי איש מקצוע (אחות או פיזיותרפיסט למשל) מטעם ביטוח לאומי, על מנת לקבוע מה מידת התלות של המבוטח בזולת, ומה מידת ההשגחה והטיפול לה הינו זקוק. בהתאם לתוצאות בדיקה זו, יקבע מה יהא שיעור גמלת הסיעוד לה זכאי המבוטח, והאם הינה לצמיתות או זמנית בלבד.
 
במידה ויקבע המוסד לביטוח לאומי כי המבוטח אינו עונה על לפחות אחד מחמשת התנאים שפורטו לעיל, תביעתו לקבלת גמלת סיעוד תדחה. במקרה שכזה יהא רשאי המבוטח לערער על החלטתה זו של המוסד לביטוח לאומי לבית הבין לעבודה.
 
יצוין, כי על פי תיקון אחרון שנעשה בחוק, מבוטח אשר נמצא זכאי לגמלת סיעוד, ואשר מעוניין להעסיק מטפל צמוד, יוכל בתנאים מסוימים לקבל את גמלת הסיעוד ישירות לחשבונו האישי בבנק. אפשרות זו ניתנת כיום עד לתאריך 31/12/12 במסגרת ניסוי שנעשה בתשעה סניפים של ביטוח לאומי בארץ: נהריה, טבריה, רמת גן, בני ברק, ירושלים, אשדוד, אשקלון, חולון ונתניה.
 
 
 
אם גם אתם או קרוביכם זקוקים לטיפול והשגחה, ייתכן וקיימת זכאות לקבלת גמלת סיעוד מן הביטוח הלאומי.
 
צרו קשר עוד היום עם משרדנו, וקבלו ייעוץ משפטי ראשוני והערכת סיכויי התביעה ללא כל התחייבות מצדכם.
 
 
 
 

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.