Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

החמרת מצב בעקבות ירידה בשכר - תקנה 17 ביטוח לאומי

החמרת מצב בעקבות ירידה בשכר - תקנה 17 ביטוח לאומי

 

תביעה להחמרת מצב בעקבות ירידה בשכר

תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 
הידעת? אם נקבעה לך נכות בשיעור של 20% לצמיתות ויותר בעקבות פגיעה בעבודה, ומאז שנקבעה הנכות חלה ירידה משמעותית בשכרך, בהתאם לתקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי, ייתכן ומגיע לך פיצוי כספי נוסף מביטוח לאומי.
 
נפגעי תאונות עבודה, אשר ועדה רפואית קבעה להם נכות לצמיתות, רשאים להגיש בקשה לבדיקה מחדש במסגרת הליך של החמרת מצב, אם חלה ירידה משמעותית בשכרם, בעקבות נכותם, זאת גם כאשר לא חלה החמרה במצבם הרפואי.
 
ההליך הזה של החמרת מצב במקרה של ירידה בשכר, מפורט בתקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי. על פי תקנה זו, מי שנפגע בתאונת עבודה או מחלת מקצוע ונקבעה לו נכות לצמיתות בשיעור של 20% לצמיתות לפחות, יכול להגיש בקשה לבחינת עניינו מחדש, על ידי ועדת רשות (הועדה שבודקת את נתוני השכר ואת שיעור הירידה בשכר מול הקשר שבין אותה ירידה ובין הנכות שנקבעה לנפגע). במקרים שבהם מוכח לועדת רשות, שאכן חלה ירידה משמעותית שלא לזמן מוגבל בשכרו של הנפגע, יועלה שיעור נכותו בעד רבע, שליש או מחצית משיעור הנכות הרפואית שנקבעה ע"י הועדה הרפואית.
 
את התביעה לפי תקנה 17 ניתן להגיש בחלוף תקופה של שנה מהיום שבו נבדק הנפגע לאחרונה ע"י ועדה רפואית ונקבעה לו נכות בשיעור של 20% לצמיתות.
 
 
נפגעת בתאונת עבודה או חלית במחלת מקצוע?
 
נקבעו לך 20% נכות לצמיתות לפחות?
 
עברה לפחות שנה מהיום שבו נבדקת לאחרונה ע"י ועדה רפואית?
 
יש לך ירידה משמעותית בשכר בעקבות נכותך?
 
כנראה שמגיע לך להגדיל את קצבת הנכות המשולמת לך כדי שתקבל פיצוי נוסף!
 
 
צרו קשר עם משרדנו עוד היום לקבלת פרטים נוספים!
 
פגישת ייעוץ ראשונה ללא כל התחייבות מצידך!
 
 
 

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.