Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

כתב הגנה - תאונת עבודה - מעביד

כתב הגנה - תאונת עבודה - מעביד

מה עושה מעביד, שנתבע ע"י עובד שלו אשר נפגע בתאונת עבודה?

 

ישנם לא מעט מקומות עבודה אשר אינם מבוטחים בפוליסת ביטוח חבות מעבידים. המשמעות במקרים כאלה היא, שכאשר עובד נפגע בתאונת עבודה, הוא תובע את המעביד עצמו בעוד שכאשר למעביד יש ביטוח, הנתבעת היא אותה חברת הביטוח.

ישנן דרכים רבות להתמודד עם תביעות נגד מעביד במקרים של תאונות עבודה, על מנת להביא למצב שבו תשלום הפיצוי יהיה המינימאלי האפשרי בהתאם לנסיבות העניין, או אפילו, במקרים המתאימים, המעביד לא יחויב לשלם כל פיצוי ותביעתו של העובד תידחה.

על מנת להצליח בתביעה כנגד מעביד, על התובע (העובד) להוכיח את קיומם של מספר מרכיבים עיקריים.

המרכיב הראשון הוא רשלנות מצד המעביד. כלומר, על העובד הנפגע להוכיח כי המעביד היה רשלן בצורה כלשהי וברשלנותו זו גרם לקרות התאונה ו/או לא מנע אותה למרות שיכול וצריך היה לעשו כן.

המרכיב השני הוא הנזק שנגרם לתובע. כלומר, על הנפגע להוכיח מאיזה נזק הוא סובל ולצורך כך עליו להגיש לביהמ"ש חוות דעת רפואית, של רופא מומחה בתחום הרפואה שבו נפגע העובד (במקרים רבים מדובר ביותר מתחום רפואה אחד). ללא חוות דעת רפואית, לא תהיה לתובע אפשרות להוכיח את הנזק שנגרם לו ותביעתו עלולה להידחות.

המרכיב השלישי הוא הקשר הסיבתי בין הרשלנות של המעביד ובין הנזק שנגרם לעובד. פעמים רבות מסתבר שהנזק שלטענת התובע נגרם לו בתאונה, כלל לא נגרם לו בתאונה וכי מדובר בנזק שהוא סוחב כבר זמן רב קודם. במקרים אחרים מסתבר שהנזק נגרם בשל גורם אחר כלשהו שאינו התאונה עצמה. כאשר התובע לא מצליח להוכיח קשר סיבתי בין הנזק שלטענתו נגרם לו ובין הרשלנות המיוחסת על ידו למעביד, תביעתו תידחה והמעביד לא יחויב לשלם לעובד כל פיצוי.

אז מה עושה מעביד שנתבע על ידי עובד בעקבות תאונת עבודה?

ובכן, ההצעה שלנו היא קודם כל לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בתחום תאונות עבודה, כדי שיוכל להדריך אותו כיצד להכין את קו ההגנה בצורה הטובה ביותר, ובהמשך, להגיש כתב הגנה מתאים לצמצום הנזק ככל האפשר.

 
מעביד, נתבעת על ידי עובד שלך בעקבות תאונת עבודה?
 
צור קשר עוד היום עם משרדנו כדי למזער את הנזק הכספי שיכול להיגרם לך!
 
קבל יעוץ משפטי ראשוני ללא כל התחייבות מצידך ודע כיצד עליך להתגונן.
 
 
 

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.