Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

נכויות חופפות - ביטוח לאומי

נכויות חופפות - ביטוח לאומי

נכויות חופפות בפגיעות עמוד שדרה – אורטופדית ונוירולוגית

 
 
 
רבים מנפגעי תאונות עבודה, סובלים בעקבות הפגיעה מנכויות במספר תחומים גם יחד. כך למשל קיים מצב שכיח למדי שבו נפגעי עמוד שדרה (פריצת דיסק, בלט דיסק וכד') סובלים גם מנכות אורטופדית בגין הגבלות בתנועות עמוד השדרה, וגם מנכות נוירולוגית בגין הקרנה של הכאבים לאחת מן הגפיים (בדרך כלל התחתונות).
 
עד לא מזמן, במקרים מהסוג שתואר לעיל, הייתה ועדה רפואית אשר בדקה את הנפגעים, קובעת את שיעור הנכות של הנפגע רק לפי אחד מתוך שני התחומים הללו, כלומר נכותו הייתה כוללת רק את הנזק האורטופדי או הנוירולוגי, בטענה שמדובר בנזקים חופפים ולפיכך בנכויות חופפות, כך שאין מקום להחשיב את שתיהן, בעת קביעת שיעור הנכות הכולל של הנפגע.
 
מצב זה, אשר היה בעייתי (בלשון המעטה) מבחינת רבים מן הנפגעים, שמצאו את עצמם מקופחים עם נכויות נמוכות שלא שיקפו את פגיעתם האמיתית, הובא בפני בג"ץ בעניין 1634/04 בן ציון פנקס נ' בית הדין הארצי לעבודה והמוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו) – בג"ץ קיבל את הטענות של העותרים ופתח צוהר לציבור רחב של נכים, שסובלים מנכות אורטופדית ונוירולוגית, אך המוסד לביטוח לאומי הכיר להם רק בנכות אחת מבין השתיים, ואפשר להם להגדיל את אחוזי נכותם ובכך גם את הפיצוי הכספי המגיע להם.
 
מדובר בעתירה שעוררה שאלה בדבר פרשנות תקנה 37(10)(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז – 1965. במסגרת העתירה הסכים המוסד לביטוח לאומי לקבל את עמדת העותר לפיה "אין זה נכון מבחינה רפואית להגביל את הנכות עקב בקע דיסק לנזק אורטופדי או נוירולוגי מבלי שאפשר לפסוק נכות בגין שני הליקויים גם יחד. הגבלה זו הינה טעות מהותית". בכך שינה למעשה המוסד לביטוח לאומי את עמדתו היות והוא מסכים ליתן פרשנות לפיה תקנה 37(10)(ב) מאפשרת קביעת נכות נוירולוגית בלבד, קביעת נכות אורתופדית בלבד, וקביעת נכות נוירולוגית ואורתופדית גם יחד.
 
לעניין תחולת הפרשנות החדשה של התקנה על נכים בעלי נכות אורתופדית ונויורלוגית כאחד כתוצאה מפריצת דיסק, הודיע המוסד לביטוח לאומי כי מבוטח אשר קיבל נכות רק עבור פגיעה אורתופדית או נוירולגית, למרות שהוא סובל משתי פגיעות אלה, יוכל להגיש בקשה להחמרת מצב - אף אם מצבו הרפואי לא השתנה – וזאת בהתבסס על שינוי ההלכה.
 
כלומר, גם אם קופחתם בעבר ונקבעה לכם נכות רק בגין תחום רפואי אחד, תוכלו כעת לפתוח את התיק מחדש ולהיבדק שוב על ידי ועדה רפואית כדי שזו תקבע את נכותכם העדכנית ותכלול בה גם את זו שבתחום הנוסף.
 
 
 
נפגעת בתאונה בעמוד השדרה ונקבעה לכם נכות רק בגין תחום רפואי אחד?
 
צרו קשר עוד היום עם משרדנו! ייתכן ומגיע לכם פיצוי נוסף מביטוח לאומי.
 
 
 

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.