Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

פטור או החזר מס הכנסה

פטור או החזר מס הכנסה

החזר מס הכנסה ו/או פטור מתשלום מס הכנסה

 
עפ"י סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, עיוור ומי שסובל מנכות רפואית של למעלה מ-90%, זכאי לקבלת פטור מתשלום מס הכנסה, על הכנסתו עד לגובה התקרה הקבועה בחוק. תקרה זו משתנה משנה לשנה ואת הפטור ניתן לקבל גם לעתיד וגם רטרואקטיבית עבור 6 שנים אחרונות, בהתאם למועד תחילת הנכות שנקבע על ידי הועדה.
 
ההכנסה אשר עליה ניתן לקבל את הפטור, הינה אותה הכנסה שיש לנכה מיגיעה אישית, כלומר מעבודתו. אולם, במקרים בהם הנכה אינו מגיע להכנסה השנתית המינימאלית הקבועה בחוק, יאושר לו פטור מתשלום מס הכנסה, עד לגובה תקרה מסוימת, גם מהכנסה אינה מיגיעה אישית.
 
חשוב לדעת כי מי שנכותו נקבעה כבר על ידי ועדה רפואית, במסגרת תביעה בגין פגיעה מעבודה, תביעה במסגרת חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תביעה במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, חוק הפיצויים לנפגעי גזזת וכו', יכול להסתמך על קביעה זו גם לצורך תביעתו לקבלת פטור ממס הכנסה. במקרים אחרים, בהם טרם נקבעה נכותו הרפואית של התובע, יהיה עליו להיבדק ע"י ועדה רפואית של ביטוח לאומי, אשר תקבע את נכותו לצורך התביעה לקבלת הפטור.
 
חישוב גובה הנכות, נעשה בשקלול סך כל הנכויות הרפואיות שנקבעו בגין הפגיעות באיברי הגוף השונים. כך לדוגמא, אם לתובע נקבעו 10% בגין הגבלות בתנועות עמוד השדרה ו-10% נכות בגין טינטון, אזי נכותו הכוללת תעמוד על 19% ולא על 20% כפי שלעיתי נהוג לחשוב.
 
על החלטת הועדה הרפואית הנ"ל ניתן לערער בפני ועדה רפואית לערערים ואולם החלטת הועדה הרפואית לערערים הינה סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה.
 
מי שהגיש תביעה לקבלת פטור מתשלום מס הכנסה, ונקבע כי נכותו אינה עוברת את הסף הקבוע בחוק, יהיה רשאי להגיש תביעה במסגרת הליך של החמרת מצב, בחלוף 6 חודשים מהמועד בו נבדק על ידי הועדה הרפואית בפעם האחרונה. לצורך פתיחת ההליך מחדש, על התובע להמציא כמובן אישור רפואי המעיד על ההחמרה שחלה במצבו הרפואי. ללא אישור רפואי שכזה לא תתקבל בקשתו לדיון מחדש.
 
לקבלת פרטים נוספים אודות תביעה לקבלת פטור ממס הכנסה ניתן ליצור קשר עם משרדנו.
 
דוגמאות "על קצה המזלג" לתביעות החזר מס הכנסה ופטור מתשלום מס הכנסה אשר טופלו במשרדנו:
  • לאחר מאבק ממושך מול רשות המיסים והועדות הרפואיות המתנהלות במסגרתה, שולם בסופו של דבר לתובע סכום של כ-1,100,000 ש"ח, החזר מס הכנסה בעבור 3 שנים רטרואקטיבית וכן פטור מתשלום מס הכנסה לצמיתות, בעקבות נכות בשיעור של 91% שנקבעה לצמיתות.
  • בעקבות התערבות משרדנו, נהג מונית אשר סבל ממגוון רב של מחלות ובעיות רפואיות, קיבל החזר מס הכנסה רטרואקטיבית לתקופה של 3 שנים וכן נקבע כי הינו פטור מתשלום מס הכנסה לכל חייו, בשל נכות רפואיות בשיעור של 91% לצמיתות אשר נקבעה ע"י הועדה הרפואית.

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.