Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

תאונת דרכים בדרך לעבודה / מהעבודה

תאונת דרכים בדרך לעבודה / מהעבודה

תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה

 
 עורך דין תומר בכר בראיון לערוץ 2 בתוכנית "עבודה עברית"
על תאונות דרכים בדרך לעבודה או מהעבודה.
  

על פי ההגדרה הקבועה בחוק, כאשר אדם נפגע בתאונת דרכים, בדרכו מביתו לעבודה, או בדרכו מהעבודה הביתה, התאונה תחשב בנוסף להיותה תאונת דרכים, גם כתאונת עבודה. משמעות הדבר הינה שהנפגע בתאונה שכזו, יוכל להגיש תביעה כנפגע בעבודה במסגרת ביטוח לאומי ולקבל, במידה ותביעתו לא תידחה, את הפיצוי המתאים לנזק שנגרם לו.
כמו בכל מקרה של תאונת עבודה, גם כאן יידרש הנפגע להוכיח כי אכן נפגע בדרכו מביתו לעבודה או ממקום עבודתו לביתו, שכן אחרת, אם לא יצליח להוכיח זאת, התאונה לא תוכר כתאונת עבודה ותביעתו תידחה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 
בעיה כאשר התאונה קרתה לאחר שהעובד סטה מן הדרך הרגילה
בעניין זה חשוב לציין כי עובד שנפגע בתאונת דרכים, אשר קרתה לאחר סטייה מן הדרך הרגילה שבה עובר העובד מידיי יום, בדרכו מביתו לעבודה וחזרה, יתקשה להוכיח את התביעה, ובמקרים רבים שכאלה, מחליט ביטוח לאומי לדחות את התביעה, בטענה שאין מדובר בתאונה העונה להגדרה של תאונת עבודה כפי שקבוע בחוק. הסיבה לכך היא שעצם הסטייה מן הדרך הרגילה, מנתקת את הקשר שבין אותה תאונת דרכים ובין מקום עבודתו של הנפגע ולמעשה בשל כך, תאונה שכזו לא תחשב כתאונת עבודה.
 
החשיבות של קביעת הועדה הרפואית במסגרת ביטוח לאומי
לאחר שתאונת דרכים בדרך מהבית לעבודה או ממקום העבודה הביתה, מוכרת על ידי ביטוח לאומי כתאונת עבודה, רשאי הנפגע לבקש להבדק על ידי ועדה רפואית, על מנת שתקבע את שיעור נכותו תוצאת אותה תאונת דרכים. בהתאם לגובה הנכות שתקבע הועדה הרפואית, יקבל הנפגע את הפיצוי המגיע לו מן המוסד לביטוח לאומי וככל שהנכות שתקבע תהיה גבוהה יותר, כך הפיצוי שישולם לנפגע יהיה כמובן גדול יותר.
לשלב הועדה הרפואית במסגרת הביטוח הלאומי, חשיבות כפולה במקרים של תאונות דרכים בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה הביתה. ראשית כמובן, כפי שהוסבר לעיל, שיעור הפיצוי שישלם ביטוח לאומי לנפגע, תלוי באופן ישיר בגובה הנכות שתיקבע על ידי הועדה הרפואית. שנית, הנכות שתקבע הועדה, תחייב אח"כ את חברת הביטוח של הרכב, במסגרת תביעת הפיצויים שיוכל הנפגע להגיש נגדה, וחישוב הפיצויים שישולמו לנפגע על ידי חברת הביטוח של הרכב, יתבסס על שיעור הנכות שקבעה הועדה הרפואית במסגרת הביטוח הלאומי.
 
לסיכום
מי שנפגע בתאונת דרכים בדרכו מהבית לעבודה או מהעבודה הביתה, רשאי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי כנפגע תאונת עבודה, וזאת בנוסף לתביעה שבאפשרותו להגיש נגד חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב הרלוונטי בפוליסת ביטוח חובה. הנכות שתקבע לנפגע על ידי הועדה הרפואית במסגרת הביטוח הלאומי, תשמש אח"כ כבסיס לחישוב הפיצוי המגיע לנפגע מחברת הביטוח של הרכב.
 
נפגעת בתאונת דרכים בדרך מביתך לעבודה או מהעבודה לביתך?
מגיע לך פיצוי כספי מביטו לאומי וחברת הביטוח של הרכב!
 
לבירור והערכת תביעתך ללא התחייבות, צור קשר עם משרדנו.

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.