Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

תאונת דרכים - התיישנות

תאונת דרכים - התיישנות

התיישנות תביעה לפיצויים בעקבות תאונת דרכים

 
מתי תתישן תביעה לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו בעקבות תאונת דרכים? התשובה לשאלה זו יכולה לעיתים להיות מורכבת ולהשתנות ממקרה למקרה. במאמר זה נסקור את מועדי התיישנות תביעות ביטוח בעקבות פגיעה בתאונת דרכים ונפרט אודות תקופות ההתיישנות השכיחות ביותר.
 
ראשית חשוב להבהיר, כי כאשר מדברים על מועד הגשת התביעה, הכוונה היא הגשת התביעה לבית המשפט ולא לחברת הביטוח כפי שלעיתים חושבים בטעות. כל עוד לא הוגשה תביעה לבית המשפט, ממשיכה ספירת תקופת ההתיישנות, וזאת אפילו אם הודע לחברת הביטוח על קרות תאונת הדרכים והפגיעה, ואפילו אם הצדדים מצויים בעיצומו של משא ומתן ביניהם לסיום התיק בפשרה. לא פעם אנו נתקלים במקרים בהם בשל אי ידיעת החוק בעניין זה, הנפגע פספס את תביעתו בשל התיישנות.
 
שנית, בכל פעם שמועד התיישנות התביעה נופל על יום שבת ו/או חג ו/או יום שבתון אחר,  אזי מוארכת התקופה עד ליום העבודה הראשון שלאחר מכן. במילים אחרות, כאשר היום האחרון לתקופת התיישנות תביעת פיצויים בעקבות תאונת דרכים, יוצא יום שאינו יום עבודה, מוארכת תקופת התיישנות התביעה עד ליום העבודה הראשון שמגיע מייד לאחר מכן.
 
כעת, כאשר המונחים הבסיסיים הובהרו, ניתן לפרט את התקופות השונות שבסיומן תתישן תביעת פיצויים לנפגע תאונת דרכים.
 
על פי רוב, תביעות נזיקין, לרבות אלו המוגשות בעקבות פגיעה בתאונת דרכים, מתיישנות בחלוף 7 שנים מיום התאונה. כלומר, לפי החוק על הנפגע להגיש את תביעתו לא יאוחר מ-7 שנים מהיום שבו הוא נפגע בתאונה.
 
לכלל זה ישנם מספר חריגים אשר באם יוכח כי התקיימו, תוארך תקופת התיישנות התביעה.
 
החריג הראשון הינו כאשר מדובר בתאונת דרכים שבה הנפגע הוא קטין. במקרים שכאלה, החוק קובע כי יש להתחיל את ספירת תקופת התיישנות התביעה רק בהגיעו של הנפגע לגיל 18, או במילים אחרות, כאשר קטין (מי שהינו מתחת לגיל 18) נפגע בתאונת דרכים, תביעתו תתישן רק בהגיעו לגיל 25.
 
חריג שני מתקיים כאשר מועד גילוי הנזק שנגרם לנפגע, אינו מועד התאונה אלה מועד מאוחר כלשהו. במקרים כאלה תקופת התיישנות התביעה תחל ביום שבו נתגלה הנזק שממנו סובל הנפגע, וממועד הגילוי תהיה לנפגע תקופה של 7 שנים להגיש את תביעתו. אולם, בכל מקרה התביעה תתישן בחלוף 10 שנים ממועד התאונה. במילים אחרות אם הנזק שנגרם לנפגע בתאונה, התגלה רק כעבור שנתיים מיום אותה תאונת דרכים שבה נפגע, אזי יוכל הנפגע להגיש את תביעתו במשך 7 שנים מיום גילוי הנזק וסה"כ 9 שנים מיום התאונה. אולם, אם הנזק התגלה 4 שנים אחרי התאונה, יוכל הנפגע להגיש את התביעה עד מקסימום 10 שנים מיום התאונה.
 
החריג השלישי לעניין התיישנות תביעה לפיצויים בעקבות תאונות דרכים, מתקיים כאשר הנפגע מחוסר הכרה או במצב נפשי קשה ביותר (אשפוז במוסד לחולי נפש וכד'), אשר אינו מאפשר לו להגיש את התביעה בעצמו. במקרים שכאלה תתחיל ספירת הימים לעניין התיישנות התביעה, רק כאשר הנפגע ישוב להכרתו, או למצב נפשי המאפשר לו להגיש את התביעה, או כאשר ימונה לנפגע אפוטרופוס (אשר יהיה רשאי להגיש את התביעה במשך 7 השנים הבאות לאחר מינויו כאפוטרופוס על הנפגע).
 
חשוב לזכור כי האמור לעיל אינו רשימה סגורה וייתכן מאד שבמקרים מסוימים, תחול תקופת התיישנות אחרת מאלו שתוארו במאמר זה. אי לכך, מומלץ לכל מי שנפגע בעקבות תאונת דרכים, לפנות למשרד עורכי דין העוסק בייצוג נפגעי תאונות דרכים, לקבלת יעוץ משפטי , על מנת לוודא שמועד התיישנות התביעה אינו חולף.
 
 
נפגעת בעקבות תאונת דרכים?
 
מגיע לך פיצוי כספי מחברת הביטוח של הרכב!
 
לבירור והערכת תביעתך ללא התחייבות, צור קשר עם משרדנו.

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.