Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

תאונת עבודה - התיישנות

תאונת עבודה - התיישנות

תאונת עבודה - התיישנות תביעה לפיצויים

 
מתי תתישן תביעה לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו בעקבות תאונת עבודה? ובכן, התשובה לשאלה זו יכולה לעיתים להיות מורכבת ולהשתנות ממקרה למקרה. להלן נסקור את מועדי התיישנות תביעות ביטוח בעקבות פגיעה בתאונת עבודה תוך התמקדות בתקופות ההתיישנות השכיחות ביותר.
 
על פי רוב, תביעות נזיקין, כולל אלו המוגשות בעקבות פגיעה בתאונת עבודה, מתיישנות בחלוף תקופה של 7 שנים מיום התאונה. כלומר, לפי החוק על הנפגע להגיש תביעה בגין נזקיו לא יאוחר מ-7 שנים מיום קרות התאונה.
 
אולם, ישנם מספר חריגים לכלל זה אשר בהתקיימם, תוארך תקופת התיישנות התביעה הרגילה.
 
חריג ראשון חל כאשר מועד גילוי הנזק שנגרם לנפגע, אינו מועד התאונה אלה מועד מאוחר כלשהו. במקרים שכאלה תחל תקופת התיישנות התביעה ביום שבו נתגלה הנזק שממנו סובל הנפגע (או ביום שבו האדם הסביר היה יכול לגלות את הנזק), וממועד הגילוי תהיה לנפגע תקופה של 7 שנים להגיש את תביעתו. למרות האמור לעיל, חשוב לזכור כי בכל מקרה התביעה תתישן בחלוף 10 שנים ממועד התאונה. במילים אחרות, אם הנזק שנגרם לנפגע בתאונה, התגלה או יכול היה להתגלות, רק כעבור שנתיים מיום אותה תאונת עבודה שבה נפגע, יוכל הנפגע להגיש את תביעתו במשך 7 שנים מיום גילוי הנזק, כלומר סה"כ 9 שנים מיום התאונה. אולם, אם הנזק התגלה 4 שנים אחרי התאונה, יוכל הנפגע להגיש את תביעתו עד מקסימום 10 שנים מיום התאונה, דהיינו 6 שנים לאחר גילוי הנזק במקרה זה.
 
חריג נוסף לעניין התיישנות תביעת פיצויים בעקבות תאונת עבודה, חל כשהנפגע מצוי במצב של חוסר הכרה או במצב נפשי קשה ביותר (אשפוז במוסד לחולי נפש וכד'), אשר בגינו הוא אינו מסוגל להגיש את התביעה בעצמו. במקרים שכאלה תתחיל ספירת הימים לעניין התיישנות התביעה, רק כאשר הנפגע ישוב למצב רפואי או נפשי המאפשר לו להגיש את התביעה, או כאשר ימונה לנפגע אפוטרופוס (אשר יהיה רשאי להגיש את התביעה במשך 7 השנים הבאות לאחר מינויו כאפוטרופוס על הנפגע).
 
שני המקרים החריגים שתוארו לעיל, המאריכים את תקופת התיישנות התביעה, אינם מהווים רשימה סגורה. קיימים עוד מספר חריגים אשר באם יוכחו על ידי הנפגע, יידחה מועד התיישנות תביעתו. לכן חשוב לכל מי שנפגע בעקבות תאונת עבודה, ליצור קשר עם משרד עורכי דין העוסק בייצוג נפגעי תאונות עבודה, על מנת לקבל יעוץ משפטי בשאלת התיישנות תביעתו.
 
לפני סיום חשוב להבהיר שני עניינים מהותיים הנוגעים לאמור לעיל. ראשית, כאשר מדברים על מועד הגשת התביעה, מתכוונים להגשת התביעה לבית המשפט ולא למזיק (גורם התאונה) או חברת הביטוח הרלוונטית, כפי שלעיתים חושבים בטעות. כל עוד לא מוגשת התביעה לבית המשפט, ממשיכה ספירת תקופת ההתיישנות, זאת אפילו אם הודע לחברת הביטוח או למזיק על קרות אותה תאונת עבודה והפגיעה, ואפילו אם הצדדים מצויים בעיצומו של משא ומתן ביניהם לסיום התיק בפשרה. לא פעם אנו עדים למקרים בהם בשל אי ידיעת החוק בעניין זה, הנפגע פספס את תביעתו בשל התיישנותה.
 
שנית, בכל פעם שמועד התיישנות התביעה חל ביום שבת ו/או חג ו/או יום שבתון אחר,  מוארכת תקופת ההתיישנות עד ליום העבודה הראשון שלאחר מכן. כלומר, כאשר היום האחרון לתקופת התיישנות תביעת פיצויים בעקבות תאונת עבודה, הינו יום שאינו יום עבודה, תוארך תקופת התיישנות התביעה עד ליום העבודה הראשון שמגיע מייד לאחר מכן.
 
 
נפגעת בעקבות תאונת דרכים?
מגיע לך פיצוי כספי מחברת הביטוח של הרכב!
 
לבירור והערכת תביעתך ללא התחייבות, צור קשר עם משרדנו.
 
 

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.