Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

תביעה נגד מעביד

תביעה נגד מעביד

תאונת עבודה – תביעה נגד מעביד

 

נפגעי תאונות עבודה יכולים לתבוע בדרך כלל לפחות שני גורמים עיקריים, בעקבות נזקי הגוף שנגרמו להם. הגורם הראשון הוא כמובן ביטוח לאומי, אשר אם יכיר בפגיעה ובנזק ככזה שנגרם בעקבות תאונת עבודה או מחלת מקצוע, ישלם לנפגע פיצוי בהתאם לבסיס השכר שלו בשלושת החודשים שלפני התאונה או הפגיעה ולפי גובה הנכות שתיקבע לו ע"י ועדה רפואית.
 
גורם הפיצוי השני אותו יכול נפגע בעבודה לתבוע בדרך כלל, הינו המעביד (וחברת הביטוח שביטחה את המעביד בפוליסת ביטוח חבות מעבידים). על מנת להצליח בתביעה כנגד מעביד בגין תאונת עבודה, על הנפגע להוכיח שהמעביד היה רשלנן ועקב רשלנותו של המעביד, נגרמה התאונה, או במילים אחרות, על הנפגע להוכיח, שהמעביד לא עשה מספיק כדי למנוע את קרות התאונה.
 
ישנו קשר ישיר בין התביעה במסגרת ביטוח לאומי והתביעה כנגד המעביד, במקרים של תאונות עבודה. כך למשל, כאשר ביטוח לאומי דוחה את התביעה של העובד ולא מכיר בו כנפגע בעבודה, ברוב המקרים לא יוכל העובד לתבוע את המעביד. כמו כן, קשר נוסף בין שתי התביעות הללו נוגע לכך שעל פי החוק, יש לקזז מתוך הכספים שנפסקו לנפגע במסגרת תביעת הנזיקין (התביעה נגד המעביד) את כל התגמולים שקיבל במסגרת תביעתו מול הביטוח הלאומי.
 
לצורך הגשת התביעה נגד המעביד, חייב הנפגע לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית, אשר קובעת בין היתר את גובה הנזק שנגרם לנפגע באחוזי נכות, ואת הקשר הסיבתי בין אותו הנזק ובין תנאי העבודה או התאונה שבה נפגע. ללא חוות דעת רפואית, בדרך כלל לא ניתן להגיש את התביעה (במקרים מסוימים ניתן לבקש מבית המשפט פטור מהגשת חוות דעת רפואית, אולם היענות לבקשה שכזו היא חריגה ודורשת התקיימותם של תנאים מיוחדים).
 
ניהול של הליך משפטי בגין תאונת עבודה, כנגד מעביד וחברת ביטוח יכול לארוך זמן. אולם ניהול נכון של ההליך אל מוג הגורמים הרלוונטיים, יביא ליעילותו באופן משמעותי ולכך שהנפגע יקבל את הפיצוי המגיע לו בתוך הזמן הקצר ביותר האפשרי בנסיבות העניין.
 
היתרונות של משרד עורכי דין בכר, בכל הקשור לניהול תביעות נזיקין בגין תאונות עבודה, כנגד מעביד, רבים. כך למשל, נהנים לקוחות המשרד מכל שכל ההתנהלות והייצוג המשפטי, הן מול ביטוח לאומי והן מול המעביד וחברת הביטוח שלו, נעשים תחת קורת גג אחת. משרד עורכי דין בכר מייצג את לקוחותיו הן בהליכים במסגרת ביטוח לאומי והן בהליכים מול המעביד וחברת הביטוח שלו. הניסיון הרב שצבר משרד עורכי דין בכר עם השנים, בייצוג אלפי לקוחות בתביעות מכל הסוגים, מקנה לו יתרון משמעותי נוסף, ממנו נהנים לקוחות המשרד בדרכם לקבלת הפיצוי המקסימלי המגיע להם.
 
חשוב מאד לפנות לייעוץ משפטי בסמוך ככל האפשר לאחר קרות התאונה או גילוי המחלה. התנהלות נכונה של הנפגע בשלבים הראשונים, תביא לכך שיחסכו טעויות, התיק יתנהל ביעילות ובמהירות מירבית, והפיצוי שיתקבל בסופו של דבר יהיה הגבוה ביותר האפשרי בנסיבות העניין.
 
 
עברתם תאונת עבודה?
 
סובלים ממחלת מקצוע?
 
צרו קשר עכשיו למשרד עורכי דין בכר וקבעו פגישת ייעוץ ראשונה ללא כל התחייבות מצידכם!
 
נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע גם לכם לקבל את הפיצוי המקסימאלי.

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.