Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

תו נכה, תג נכה, תו חניה לנכה

תו נכה, תג נכה, תו חניה לנכה

תו נכה, תג נכה, תו חניה לנכה

 
 
תו חניה לנכה (תו נכה) או תג נכה כהגדרתו בחוק חניה לנכים תשנ"ד-1993, הינו אישור אשר מנפיק משרד הרישוי, המעיד כי ברכב אשר נושא את התו, נוסע נכה או מלווהו.
 
השימוש בתו נכה, מותר אך ורק לצורך שימושו של הנכה או מלווהו.  נכה אשר נותן את תו הנכה שלו לאדם שאינו נכה ואינו מתלווה לנכה, עלול לקבל קנס, ובמידה ויורשע בכך רשאי ביהמ"ש לשלול את התו.
 
תו נכה, מאפשר לרכב אשר נושא אותו, להחנות במקומות המיועדים לנכים ובמקומות בהם אין החניה מותרת, בהתקיים התנאים הבאים:
1.      אין מקום חניה מוסדר לנכים או שהוא לא פנוי;
2.      אין מקום שהחניה בו מותרת או שהוא לא פנוי;
3.      החניה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך ואין היא מונעת מעבר חופשי להולכי
         רגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים;
4.      החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.
 
למרות האמור לעיל, אין להחנות את הרכב בתוך צומת, מעבר חצייה, במקום כניסה לשטח המיועד לחניה, בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית, תחום תחנת מוניות, שני מטרים מברז כיבוי ובחנייה כפולה.
 
מי זכאי לקבל תו נכה?
·         עיוור (עקרונית מועבר באופן אוטומטי אישור ממשרד הרווחה, יש רק לוודא כי האישור
          התקבל).
·         אדם שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את
          מצב בריאותו;
·         אדם שמוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו;
·         ניצול שואה שהינו נכה ושתנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו (צריך
          לצרף לבקשה אישור ממשרד האוצר- אגף ניצולי שואה).
·         נפגע פעולות איבה שהינו נכה ושתנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו
          (צריך לצרף לבקשה אישור מהמוסד לביטוח לאומי- אגף נפגעי פעולות איבה).
·         נכה צה"ל (עקרונית מועבר באופן אוטומאטי אישור ממשרד הביטחון, יש רק לוודא כי
          האישור התקבל).
 
ניתן לקבל 2 תוים, אשר יכולים לשמש ל-2 רכבים, אך ניתן לקבל אגרת רישוי מופחתת (תשלום מופחת בגובה 26 ש"ח בלבד) רק עבור רכב אחד.
 
איך מקבלים תו נכה?
על מנת לקבל תו נכה יש למלא "טופס בקשה לתג נכה" ולשלוח את הטפסים הבאים בדואר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז פניות הציבור ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100 (אין צורך להגיע למשרדי הרישוי):
1.      צילום ת"ז כולל הספח.
2.      צילום רישיונות רכב.
3.      מכתב בחתימתו של הנכה, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי
         רכב).
4.      מסמכים רפואיים עדכניים מרופאים מקצועיים המתייחסים ליכולת התנועה.
5.      בעלי נכות רפואית מ- 60% ומעלה - העתק מפרוטוקול הוועדה הרפואית של
 
חשוב לזכור שהתנאים לקבלת תו נכה הינם נוקשים ביותר. כל פניה נבדקת לגופה באופן קפדני ביותר ורק הפניות שעונות על כל הדרישות המנויות בחוק, נענות בחיוב תוך מתן תו נכה למבקש.
 
 
חושב שמגיע לך לקבל תו נכה?
 
צור קשר עוד היום למשרדנו על מנת לברר את זכויותיך!
 
ייעוץ משפטי ראשוני ללא כל התחייבות מצידך.
 
 
 

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.