Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

הארכת תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח ל-5 שנים

הארכת תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח ל-5 שנים

תקופה התיישנות חלק מתביעות ביטוח הוארכה מ-3 שנים ל-5 שנים

 
אחת מן הסיבות השכיכות ביותר לכך שאנשים אשר נפגעו בתאונה או נמצאים במצב סיעודי, לא מצליחים לממש את זכותם לקבלת פיצוי מחברות הביטוח אשר ביטחו אותם שנים רבות בפוליסות ביטוח תאונות אישיות, אבכן כושר עבודה, סיעוד וכו', היא העובדה שעד לאחרונה, תרופת ההתיישנות בתביעות ביטוח מהסוג הזה, הייתה 3 שנים בלבד מיום מקרה הביטוח.
 
מדובר היה בתקופת התיישנות מיוחדת, שכן רוב הציבור יודע שבדרך כלל תקופת ההתיישנות בתביעות אזרחיות הינה 7 שנים מיום מקרה הביטוח ולא פחות מכך. לכן, היו רבים מהמבוטחים שחשבו שגם במסגרת תביעות ביטוח פרטי, כגון ביטוח סיעודי, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח נכות מתאונה ושאר הביטוחים המתחדשים, ישנה תקופת התיישנות של 7 שנים, וכך פספסו בתמימותם את מועד הגשת התביעה ולמעשה גרמו לכך שתביעתם תתישן והם לא יזכו לקבל את הפיצוי המגיע להם מחברת הביטוח.
 
למשרדנו הגיעו עם השנים מספר רב מאד של מבוטחים אשר איבדו את זכותם לתבוע פיצויים מחברת הביטוח אשר ביטחה אותם בביטוח פרטי, בשל התיישנות. בכל המקרים הללו המבוטחים לא היו מודעים בכלל לעובדה שבמקרה של תביעת ביטוח, תקופת ההתיישנות אינה 7 שנים וכך למעשה הפסידו עשרות ולעיתים מאות אלפי שקלים.
 
בחודש נובמבר 2020 נכנס תיקון לחוק חוזה ביטוח, בכל הנוגע לסעיף הדן בהתיישנות תביעות, לפיו תקופת התיישנות תביעות ביטוח כגון אלו שמפורטות לעיל, תוארך ל-5 שנים במקום 3 שנים כפי שהיה נהוג קודם לכן. אולם חשוב לשים לב שהתיקון לחוק אינו חל רטרואקטיבית, על מקרי ביטוח שהתרחשו לפני כניסתו לתוקף, אלא רק למקרים שהתרחשו לאחר כניסתו לתוקף.
 
בכך למעשה עזר המחוקק למליוני אנשים אשר מבוטחים בפוליסות ביטוח פרטיות כגון ביטוח סיעודי, אבדן כושר עבודה, נכות מתאונה וכו', לממש את זכותם לקבלת פיצויים לאחר שחוו מקרה ביטוח, באמצעות כך שהאריך עבורם את התקופה שבה הם יכולים להגיש את תביעותיהם.
 
יחד עם זאת חשוב לזכור כי ללא קשר לתיקון זה לחוק, ישנם לעיתים דרכים להאריך את תקופת ההתיישנות אם באמצעות חריגים אשר מפורטים בחוק או באמצעות הגעה להסכמה עם חברות הביטוח, על הארכת מועד ההתיישנות. מועד קרות מקרה הביטוח לעיתים קרובות ניתן לויכוח. ישנם מקרים שבהם הוא אינו חד משמעי והמשמעות במקרים אלו שתקופת ההתיישנות עשוי להיות אחרת מזו שטוענת לה חברת הביטוח. במקרים אלו, בדרך כלל מנהלים מו"מ עם חברת הביטוח במטרה לשכנע אותה בנכונות הטענות וכלל שמשא ומתן לא מצליח, ניתן לפנות בתביעה לביהמ"ש אשר יכריע בסוגיה.
 
לכן, מומלץ לכל מי שנרם לו מקרה ביטוח אשר עשוי לזכותו בפיצוי מחברת הביטוח, ליצור קשר עם עורך דין המתמחה בתחום הביטוח, כדי שינהל עבורו את התביעה בצורה יעילה וימקסם את הפיצוי שישולם בסופו של דבר.
 
כמי שכבר ייצגו אלפי לקוחתו בתביעות ביטוח מכל הסוגים אנו יודעים חומר בוודאות שחייבם לבחון כל מקרה לגופו ובהרבה מן המקרים ניתן יהיה להציל את התיק, גם לאחר שחברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה שהיא התיישנה.  
 
 
נפגעת בעקבות תאונה או מחלה?
 
סובל מאובדן כושר עבודה או נכות מתאונה?
 
קרוב משפחה או מכר סובל ממצב סיעודי?
 
צור קשר עוד היום עם משרדנו (גם אם חברת הביטוח כבר דחתה את תביעתך) ואנו נבדוק עבורך אפשרות להצלת התביעה.
 
 
 

תומר בכר - עורך דין ונוטריון
מעל 20 שנות ניסיון בייצוג בתביעות ביטוח!

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.