Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

נהג אמבולנס - תאונת דרכים

נהג אמבולנס - תאונת דרכים

תקדים – נהג אמבולנס שנפגע במהלך הכנסת חולה לרכב
הוכר נפגע תאונת דרכים

 

המדובר במקרה בו נהג אמבולנס נפגע במהלך עבודתו כאשר עם הכנסת חולה שכוב על האלונקה לתוך האמבולנס לקראת פינויו לביה"ח, נתקעו גלגלי האלונקה בכניסה לאמבולנס. שכשהנהג (שעבד לבדו באותה המשמרת) ניסה לשחרר את האלונקה התקועה ולהכניס את החולה לתוך האמבולנס, חש לפתע בכאב חד וחזק בגבו ונפגע עם נפילתו ארצה תוך שהחולה עם האלונקה נפלו על בטנו וברכו.
 
כתב התביעה הוגש ע"י משרדנו לבימ"ש נגד חברת הביטוח של האמבולנס לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה – 1975 ("חוק הפלת"ד").
 
חוק הפלת"ד קובע, כי "תאונת דרכים" - מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה". עוד קובע החוק, כי "שימוש ברכב מנועי" - נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו.... ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד".
 
בשלל פסקי דין שניתנו טרם הגשת התביעה בערכאות השונות, נקבע ביחס למקרים דומים כי מרכיב "השימוש" ברכב מנועי אינו מתקיים, וכי למעשה פגיעה של אדם תוך העלאת אדם אחר לרכב נכללת בהגדרת "טעינה של מטען", המוחרגת מחוק הפלת"ד, ולפיכך אינה מוכרת כתאונת דרכים.
 
במקרהו של התובע, ביהמ"ש פיצל את הדיון וקודם כל ניגש להכריע בשאלה האם האירוע מהווה תאונת דרכים. לאחר שהצדדים סקרו פסיקה התומכת בעמדתם, לאחר חקירתו של התובע ע"י הנתבעות וסיכומי הצדדים, קיבל ביהמ"ש את טענות התובע וקבע בפס"ד תקדימי כי הוא יוכר כנפגע תאונת דרכים, וזאת למרות שעדיין לא התחיל בנסיעה אלא עוד רק התכונן לקראתה. ביהמ"ש קבע כי פעולות התובע בהכנסת החולה לאמבולנס הינן חלק בלתי נפרד בכניסתו שלו לאמבולנס לצורך נסיעה, וכי הוכח שהשימוש שנעשה באמבולנס הינו למטרה תעבורתית, ומכאן המסקנה המתבקשת כי מדובר ב"תאונת דרכים".
 
המדובר בפסיקה תקדימית וחשובה מאין כמוה, שכן משמעותה של ההכרה בתאונה כתאונת דרכים לפי חוק הפלת"ד, הינה הטלת אחריות מוחלטת על חברת הביטוח לנזקי התובע, שלא כמו תביעה נזיקית רגילה, בה עומדת לנתבע האפשרות לטעון לאשם תורם מצידו של התובע, דבר לו עלולה להיות השלכה על גובה הפיצוי שייפסק לו. זאת ועוד, כיוון ותאונתו של התובע הינה תאונת עבודה, אחוזי הנכות שנקבעו לו ע"י הועדה הרפואי של המוסד לביטוח לאומי במסגרת הענף לנפגעי עבודה, מחייבים את חברת הביטוח בתביעה המשפטית לפי סעיף 6ב' לחוק הפלת"ד, בעת חישוב הנזק שנגרם לתובע.
 
 
 
נפגעת בעקבות תאונת דרכים?
 
צור קשר עוד היום עם משרדנו וקבל יעוץ משפטי ראשוני ללא כל התחייבות.

 
 
 
 
 

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.