Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

כיצד להכין את התיק לקראת התביעה

כיצד להכין את התיק לקראת התביעה

כיצד להכין את התיק לקראת התביעה
שמירת המסמכים החשובים

 

חשוב לשמור על כל מסמך רפואי או אחר הנוגע לאירוע או לתאונה שבגינם נפגעת (תאונת דרכים, תאונת עבודה ועוד). כמו כן יש לשמור על כל קבלה, חשבונית, מכתב, אישור, הצהרה, חוות דעת או כל נייר אחר הנוגע להוצאות שנגרמו לך כתוצאה מפגיעתך כגון נסיעות לטיפולים, קניית תרופות ועזרים רפואיים, עזרה במשק הבית וכד'. מסמכים אלו יש לדאוג להעביר אל עורך הדין שלך בהקדם האפשרי.

במידה ובשל פגיעתך, הנך נזקק לעזרת צד ג' בביצוע עבודות במשק הבית כגון ניקיון, עריכת קניות, ביצוע תיקונים וכד', ואין באפשרותך לקבל מנותני השירות האלו קבלה או חשבונית רשמית, דאג לערוך רשימה מסודרת בעצמך. ברשימה זו, יש להקפיד על פירוט מדויק של מהות ההוצאה, תאריך, סכום ושמו של נותן השירות. דאג להעביר את הרשימה אל עורך הדין שלך כל תקופה מסוימת, על מנת לעדכנו בנוגע להוצאותיך.

דאג לשמור על כל תלושי השכר מלפני התאונה ואחריה והעבר העתק מהם לעורך הדין שלך בהקדם האפשרי. עצמאים: מומלץ לשמור על כל דו''חות מס הכנסה שהוגשו על ידיכם לפני התאונה ואחריה.

 

 

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.